Problemi sa električnom opremom

//Problemi sa električnom opremom

Problemi sa električnom opremom

Mnogi se ljudi nađu u situaciji da se par kondenzatora pokvarilo na matičnoj ploči, ili su na putu da se pokvare. To se primijeti ako je kondenzator napuhnut ili ima nešto žuto na samom vrhu (elektolit koji je iscurio). To se događa iz vise razloga: preveliki napon (najčešće los napon iz PSUa), od temperature (elektrolitski kondenzatori ne podnose veliku toplinu), zbog lose regulacije napona na samoj matičnoj ploči, zbog neke druge komponente koja ne radi kako treba, nestabilnog napona iz gradske mreže, udar groma……

Kod zamjene istrošenih i neispravnih kondenzatora je vazno da je vrijednost/kapacitet kondenzatora isti (Farad; F), dok nazivni napon kondenzatora može biti jednak ili veći. Manji nikako ne smije biti jer će kondenzator dobiti veći napon od onog na kojemu radi, i naravno opet izgoriti. Također se nikako ne smije pogriješiti polaritet kondenzatora, jer će inače kondezator pregoriti u stilu (čitaj: eksplodirati).

2019-02-22T13:07:34+01:00